Styl.fm

Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się :

Reklama, Marketing:

e-mail: reklama@styl.fm
Tel. +48 22 627 37 58

Redakcja, Patronaty Medialne:

e-mail: redakcja@styl.fm 

Tel. +48 22 627 37 58

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach prasowych.

Adres siedziby:

00-195 Warszawa
ul. Słomińskiego 5/131
tel/fax: (22) 627 37 58

NIP:897-172-94-52
REGON: 020512760

Spółka Digital Avenue S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 271 002,70 zł

e-mail: info@digitalavenue.pl

Adres korespondencyjny:

00-195 Warszawa
ul. Słomińskiego 5/131
tel/fax: (22) 627 37 58

e-mail: biuro@styl.fm

REKLAMA