Małgorzata Godlewska nagrała spot wyborczy! "Polska nie może czekać, startuję w wyborach"

Małgorzata Godlewska "dla beki" startuje z listy Godlewska Wolna i Niepodległa...