Styl.fm
Podobne tematy
Kategorie pytań

katastrofa 2010-11-11 o godz. 15:18, odsłony: 5315 0

Czy ubezpieczenie OC zachowuje ważność po zmianie właściciela samochodu?

Mam pytanko,moja mam chce mi dać w darowiźnie samochód. Ubezpieczenie OC jest do sierpnia. Czy ono będzie działać jeszcze do sierpnia jak samochód będzie przerejestrowany na mnie?? Czy muszę kupić nowe??

Odpowiedzi (4) Kategoria: Poważne tematy :: Porady prawne Ostatnia odpowiedź: 2011-12-31, 19:57:07 Tagi:

Najnowsze / Najstarsze

Gość 0

2010-11-11 o godz. 16:18

OC z mocy prawa przejdzie na nabywcę (czyli Ciebie).
Aczkolwiek jesli będziesz chciała będziesz mogła umowe wypowiedzieć (to Twoja decyzja).

Nie ma potrzeby zawierania żadnej odrębnej umowy dotyczącej samego OC - bo przeniesienia następuje wraz z umowa prze3noszącą własność pojazdu :)

Gość 0

2010-11-11 o godz. 16:21

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.

2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.

I jak chcesz poczytac wiecej, to np. tu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kupiles-samochod-Uwazaj-by-nie-przeplacic-za-ubezpieczenie-OC-1536060.html

katastrofa 0

2010-11-11 o godz. 16:31

Dzięki !! :D

Da Rule 0

2011-12-31 o godz. 19:57

Z tgeo co wiem to na darczyncy spoczywa obowiazek zawiadomienia ubezpieczyciela o przeniesieniu wlasnosci samochodu. Ubezpieczenie darczyncy obejmie obdarowanego automaytcznie, a ten ma 30 dni na ewentualne wypowiedzenie umowy.